groepsaccommodaties-nederland

Belangenbehartiging of marketingpartij?

De belangenbehartiging voor de groepsaccommodatie-sector werd in het verleden gedaan door RECRON. Tegenwoordig wordt het gedaan door de Stichting Groepsaccommodaties Nederland.

De stichting werd opgericht op 1 januari 2017. Op de website kunnen we lezen dat de stichting opkomt voor de belangen van haar leden. Daarnaast wil de stichting meer eigen boekingen genereren, los van dure boekingssites waar vaak veel commissie achterblijft. Om sterker te zijn in online marketing kwam er een samenwerking met ElkePlek.nl. 

Maar wat heb je nou precies aan zo’n belangenvereniging en wat levert het nou eigenlijk op? Om antwoord op die vraag te kunnen geven moeten we eerst even terug in de tijd.

 

RECRON

In 2000 begonnen we met het bouwen van onze groepsaccommodatie. In 2001 werden we lid van belangenvereniging RECRON. Mijn vrouw was sceptisch en elke jaar jaar vroeg zij me wat nou eigenlijk de meerwaarde was van zo’n  belangenvereniging. Daar zouden we spoedig achter komen.

Want net als vele collega’s moesten ook wij gevechten aangaan t.a.v. onrecht en dan bel je natuurlijk met de juridische afdeling van je belangenvereniging. De jurist gaf dan al vrij snel aan dat het niet zijn vakgebied was en stuurde je door naar een top leverancier van RECRON. Dat was dan zo’n duur advocatenkantoor waar je dan 10% korting kreeg omdat je lid was van RECRON. We zijn vanaf toen maar overgestapt naar een rechtsbijstandsverzekering. We bleven overigens wel lid en ik bleef de avonturen van de bedrijfsgroep groepsaccommodaties volgen.

Stichting Marketing Groepsaccommodaties

De Stichting Marketing Groepsaccommodaties was gesprekspartner voor Elke Plek. Groepsaccommodatie-eigenaar Bart van Knegsel was in die tijd de voorzitter. De stichting hield zich bezig met marketing voor groepsaccommodaties en moest er op toezien dat er wel voldoende marketing werd gedaan door Elke Plek voor de groepsaccommodatie-sector.

 

Stichting Groepsaccommodaties Nederland

Stichting Groepsaccommodaties Nederland is een afsplitsing van de bedrijfsgroep groepsaccommodatie van RECRON. Enkele bestuursleden zijn in 2016 uit de bedrijfsgroep van RECRON gestapt. De bestuursleden voelden zich niet serieus genomen en begonnen een eigen belangenvereniging. De Stichting Marketing Groepsaccommodaties sloot zich aan bij het nieuwe initiatief.

  • Groepsaccommodatie-eigenaar Roel-Poppe Lubbers werd voorzitter.
  • Groepsaccommodatie-eigenaar Bart van Knegsel bleef voorzitter van de Stichting Marketing Groepsaccommodaties.
 
Er werd een projectmanager/kwartiermaker recreatie, toerisme & events aangenomen in de persoon van Alex de Ruiter.

Elke Plek

Elke Plek was een samenwerking tussen branchevereniging RECRON en Telegraaf Media Groep. In een korte tijd investeerde RECRON zo’n € 600.000,- aan ledengeld in Elke Plek. Het bestuur van De Stichting Marketing Groepsaccommodaties waren fan van Elke Plek en adviseerde leden om toch vooral mee te doen met het marketinginitiatief.

Omdat het marketingavontuur onvoldoende opleverde trok de Telegraaf al vrij snel de stekker uit Elke Plek. De directeur van RECRON werd vervolgens ontslagen omdat hij zonder toestemming van de leden wel heel veel geld had uitgegeven aan ondoordachte investeringen in Elke Plek.

Elke Plek werd vervolgens overgenomen door Recreatie Nederland. Het nieuwe initiatief werd geleid door Jan ten Hoor (ex medewerker RECRON) en Jeroen Wilhelm (ex medewerker FUNDA). 

Het is best opmerkelijk dat de Bedrijfsgroep Groepsaccommodaties en de Stichting Marketing Groepsaccommodaties het marketinginitiatief bleven steunen. Want als het al niet lukt met alle marketingpower van de Telegraaf, waarom zou het dan deze twee private personen wel lukken?

Maar de Bedrijfsgroep Groepsaccommodaties en de Stichting Marketing Groepsaccommodaties hadden blijkbaar wel vertrouwen en gaven de leden zelfs het advies om Elke Plek financieel te steunen. Er werd een crowdfunding actie opgestart. Diverse leden storten € 750,- op de bankrekening van Elke Plek. Geld waar ze overigens niets voor hebben terug gekregen. 

Jan en Jeroen starten samen een eigen bedrijf en noemde het Recreatie Nederland BV. Het bedrijf is inmiddels failliet.

Conversie (boekingen)

In die tijd was ik al leverancier van reserveringssoftware en diverse groepsaccommodaties maakten gebruik van onze software. Elke Plek nam contact met ons op want als grootste leverancier van reserveringssoftware voor groepsaccommodaties wilde ze graag een koppeling met ons.

Toen de koppeling klaar was konden we precies meten hoeveel boekingen Elke Plek leverde aan een grote groep eigenaren van groepsaccommodaties. Elke Plek bleek een bodemloze put die niets opleverde. Eigenaar Jeroen Wilhelm begon zelfs te twijfelen aan de betrouwbaarheid van onze software. 

We nodigden Jeroen uit om een testboeking te toen bij onze eigen groepsaccommodatie (Melody Ranch). Aan het einde van de maand kreeg Elke Plek een keurig rapport en jawel de eerste boeking via het portal Elke Plek was binnen. Dit was overigens ook gelijk de laatste boeking.

Conversie (boekingen)

Als je aan zoveel eigenaren van groepsaccommodatie reserveringssoftware levert bouw je een band op met mensen. Deze mensen zijn dan ook nog eens collega huiseigenaren. Ik zag het als mijn taak om contact op te nemen met het bestuur van Groepsaccommodaties Nederland (GAN). Ik was overigens ook meegegaan met GAN en was lid vanaf het eerste uur.

Omdat Roel-Poppe in die tijd ook gebruik maakte van onze reserveringssoftware wist ik dat hij ook nog geen enkele boeking via Elke Plek had ontvangen. Ik waarschuwde de voorzitter en vertelde dat Elke Plek geen conversie (boekingen) opleverde en dat ik verwachte dat Elke Plek binnenkort failliet zou gaan. Ik adviseerde het bestuur om geen geld meer te investeren in Elke Plek. 

De voorzitter sloeg mijn waarschuwing helaas in de wind. De leden ontvingen een email en Bart van Knegsel riep namens de Stichting Marketing Groepsaccommodaties de leden op om opnieuw te investeren in Elke Plek. De nieuwe financiële injectie zou worden ingezet voor specifieke marketing voor groepsaccommodaties. Dit zou gebeuren via de nieuwe domeinnaam ElkeGroep.nl. 

Ik kreeg diverse telefoontjes van collega’s die mij om advies vroegen. Ik adviseerde om niet te investeren in Elke Plek. Een paar maand later was Elke Plek failliet.. 

ElkeGroep.nl

Na het faillissement van Elke Plek bleef De Stichting Marketing Groepsaccommodaties achter met alleen een domeinnaam (ElkeGroep.nl). De stichting had nu een probleem. 

Opnieuw langsgaan met de collectezak bij de leden van de branchevereniging was natuurlijk geen optie. Want geen enkele huiseigenaar van een groepsaccommodatie zou nog geld in die collectezak gooien!

Het bestuur van de Stichting Marketing Groepsaccommodaties en het bestuur van de branchevereniging Groepsaccommodaties Nederland bedachten een plan. Een fusie tussen beide partijen bleek de oplossing.  

De 70 leden van de branchevereniging gingen opnieuw de strijd aan met de grote boekingssites. Hiervoor zocht men een samenwerking met de commerciële partij UwBoeking. 

Het bestuur van de branchevereniging offert hiervoor jaarlijks een significant deel op van de contributiegelden om UwBoeking te kunnen betalen voor gebruik van het zoek en boek portal en de reserveringssoftware. 

Alle pijlen op Elke Groep?

Als je als branchevereniging zelf een marketingportal in de markt zet zou je mogen verwachten dat bestuur en leden alle pijlen richten op het eigen portal ElkeGroep.nl. Je zou verwachten dat leden abrupt zouden stoppen met marketing te bedrijven op de dure portals waar vaak veel commissie achterblijft. Niets bleek minder waar. We komen nog steeds de accommodaties van de bestuursleden en de leden van Groepsaccommodaties Nederland tegen op allerlei commerciële websites. Samenwerken o.k. maar de eigen schoorsteen moet natuurlijk wel blijven roken!

Wie levert er eigenlijk boekingen?

In 2018 heeft Groepsaccommodaties Nederland een onderzoek laten uitvoeren door de Hogescholen NHTV Breda en NHL Stenden onder groepsaccommodaties. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er twee grote boekingssites zijn die de meeste boekingen leverden aan groepsaccommodaties. Dat waren Groepen.nl en Vakantieadressen.nl. 

Wat RECRON en Telegraaf dus niet is gelukt en wat een top marketing man van Funda niet is gelukt moeten het initiatief ElkeGroep.nl nu dus wel gaan lukken. De € 250,- die besteed wordt per lid en betaald wordt vanuit het ledengeld gaat alleen al op aan de reserveringssoftware en het portal.


De lachende derde

Tot op heden hebben wij met onze groepsaccommodatie nog geen enkele boeking mogen ontvangen uit de marketingavonturen van onze brancheorganisaties. De geschiedenis lijkt zich nieuw opnieuw te gaan herhalen. Marketing en belangenbehartiging blijkt wederom geen goede combinatie. De lachende derde in dit verhaal is de commerciële partij Uw Boeking. Zij krijgen jaarlijks een leuk bedrag overgemaakt dat wordt betaald uit het ledengeld van de branchevereniging.

De branchevereniging in coronacrisis

Tijdens de coronacrisis zie je welke brancheverenigingen zichtbaar zijn. De voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en directeur van HISWA-RECRON schoven regelmatig aan in talkshows om aandacht te vragen voor de branche die ze vertegenwoordigen. De voorzitter van Groepsaccommodaties Nederland zag je niet.

Koninklijke Horeca Nederland en HISWA-RECRON hadden al vrij snel een corona protocol op de plank liggen. Bij Groepsaccommodaties Nederland vroeg een bestuurslid aan de leden op Facebook of iemand misschien al een protocol had wat men wilde delen.

In de noodverordening van de veiligheidsregio’s was het al vrij snel duidelijk wat hotels wel en niet mochten. Flecher Hotels anticipeerden en openden hun hotels. Het woord groepsaccommodatie kwam in het woordenboek van de veiligheidsregio niet voor. Met als gevolg dat groepsaccommodaties aan het zwalken waren en de huiseigenaren elkaar maar vragen ging stellen op Facebook.

De corona crisis maakt pijnlijk duidelijk dat de groepsaccommodatie-sector een imago probleem heeft. Luxe groepsaccommodaties die gelijkwaardig zijn met een hotel worden over één kam geschoren met kampeerboerderijen met grote slaapzalen en stapelbedden. De sector is landelijk niet zichtbaar en wordt weggezet als kleine kruideniers. 

Schoenmaker, blijf bij je leest!

Op de alle boekingssites die groepsaccommodaties aanbieden komen we zo ongeveer hetzelfde aanbod tegen, het is dan ook een verdringingsmarkt. De branchevereniging heeft zo’n 100 leden en brengt het eigen portal ElkeGroep.nl in stelling. 

Uit eigen onderzoek van Groepsaccommodatie Nederland blijkt dat het eigen marketingportal onvoldoende oplevert en dat de boekingen worden geleverd door grote boekingssites. Toch maakt het bestuur jaarlijks 1/3 van het ledengeld over aan UwBoeking om ElkeGroep.nl in de lucht te houden. De commerciële partij UwBoeking is dan ook de lachende derde. 

Marketing en brancheorganisatie is en blijft een ongelukkige combinatie. Er is dan ook werk aan de winkel voor de brancheorganisatie. Vraag een consument wat een hotel is of B&B en je krijgt direct een duidelijk antwoord. Vraag diezelfde consument dan eens wat groepsaccommodatie is?

Er vindt genoeg marketing plaats voor de sector maar het ontbreekt aan branding. Sterke merken genieten bekendheid, maar bezitten ook een unieke betekenis waardoor ze voorkeur genieten.

De groepsaccommodatie-sector zet alle kaarten in op marketing maar men vergeet branding en dat werd pijnlijk duidelijk tijdens de coronacrisis. 

Als je al 30 jaar probeert om je benen in je nek te leggen en dat is niet gelukt, dan kun je ook concluderen dat je daar gewoon geen geschikt lichaam voor hebt!

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email