coronavirus-groepsaccommodaties-nederland

Coronavirus groepsaccommodaties

Als eigenaar van een groepsaccommodatie kan ik putten uit eigen ervaring. Ook wij ondervinden de problemen t.a.v. het coronavirus aan den lijve. Onlangs hebben we nog een groep verplaatst naar een beschikbaar weekend in het najaar. Niet veel later kregen we een telefoontje van een groep die eerder voor hetzelfde weekend een optie hadden geplaatst. Hun optie was verlopen en men zag online dat het weekend inmiddels weer op bezet stond. Dus vroegen ze ons of het weekend inmiddels geboekt was. We gaven aan dat we een groep hadden verplaatst i.v.m. de coronacrisis en dat die groep nog aan het overleggen was. We hebben toen maar even direct contact opgenomen met de groep die we hadden verplaatst. Deze groep gaf natuurlijk aan dat ze graag gebruik wilden maken van het weekend. Dus uiteindelijk lopen wij door bovenstaande situatie omzet mis.

Groepsannuleringsverzekering

Diverse huiseigenaren vroegen mij of een annuleringsverzekering zou hebben uitgekeerd in het geval van corona. Ik heb daarom contact opgenomen met RecreatieVerzekeringen.nl en zij geven aan dat er op dit moment geen groepsverzekering is die uitkeert bij annulering, er bestaat ook geen all-risk verzekering voor groepen. Als er een familielid (eerste of tweede graad) van één van de deelnemers van de groep ernstig ziek is geworden, dan kan alleen de persoon/personen die in de eerste of tweede graad van deze persoon vallen annuleren. Er wordt dan een zoveelste deel van de kosten geannuleerd. De rest van de groep krijgt het geld niet terug.

Branchevereniging Hiswa-Recron

Hiswa-Recron geeft aan dat bijeenkomsten en samenkomsten met vergunningsplicht zijn verboden tot 1 juni. Bijeenkomsten en samenkomsten zonder vergunningsplicht zijn t/m 28 april niet toegestaan en mogelijk zal deze maatregel verlengd worden. Tevens is opgeroepen om niet met 3 of meer personen (uitzondering gezinnen) bij elkaar te verblijven en dan ook alleen als daarbij de onderlinge minimale 1,5 meter afstand bewaard kan worden. Dit is bij een groepsaccommodatie nagenoeg niet uitvoerbaar. Ook kan de ondernemer (die aansprakelijk is) niet garanderen dat de gasten zich aan de gestelde maatregelen kunnen en zullen voldoen. Vanwege deze aangescherpte maatregelen dienen groepsaccommodaties t/m 28 april gesloten te blijven. Een week voorafgaande aan deze datum zal de overheid, na heroverweging op basis van de situatie en ontwikkelingen, aangeven of deze maatregelen langer van kracht zullen blijven.

Diverse recreatiebedrijven hebben ondertussen voor hun werknemers werktijdverkorting aangevraagd. Bij het noodloket voor getroffen ondernemers hoeven zij zich niet te melden; de parken, B&B’s, campings en groepsaccommodaties staan namelijk niet op de lijst van bedrijfstakken die vanwege het coronavirus in aanmerking komen voor steun van de overheid. Dat is branchevereniging Hiswa-Recron een doorn in het oog. Stomverbaasd is directeur Geert Dijks daarover.  

Rijksoverheid

Op 25 maart heeft de directie van Groepen.nl contact opgenomen met de Rijksoverheid met de concrete vraag of groepsaccommodaties gesloten moeten worden. Hierbij werd Groepen.nl geïnformeerd dat de noodzaak hiervan niet werd ingezien (bron: Groepen.nl). 

In sommige Veiligheidsregio’s is er een noodverordening van kracht.  Volgens de noodverordening in Twente moeten alle toeristische bedrijven dicht waarin recreatief of toeristisch verblijf plaatsvindt. 

Branchevereniging Groepsaccommodaties Nederland (GAN)

Branchevereniging Groepsaccommodaties Nederland (GAN) geeft corona informatie per e-mail en deelt informatie via hun website. Deze informatie is uitsluitend toegankelijk voor leden. Er is tevens een besloten Facebookpagina waar eigenaren van groepsaccommodaties met elkaar kunnen klankborden. De facebookpagina is vanwege de coronacrisis ook opgesteld voor niet leden. Via deze Facebookpagina kunnen er ook vragen worden gesteld aan de branchevereniging. Het bestuur, aangevuld met leden van de Raad van Advies, hebben dagelijks overleg over de situatie rondom corona en de gevolgen voor groepsaccommodaties en informeert haar leden hierover. Ook met andere branche-organisaties stemmen zij hierin zaken af. De vereniging onderzoekt o.a. de mogelijkheden voor annuleren, herboeken en de mogelijke inzet van een voucher. De branchevereniging heeft tevens een brief gestuurd aan de overheid betreffende steunmaatregelen.

De groepsaccommodatie als all-risk verzekering

Deze pandemie treft beide partijen, zowel gast als huiseigenaar. Is het dan niet eerlijk dat ook beide partijen opdraaien voor de kosten? Zo sprak ik een collega die meerdere groepsaccommodaties heeft. De collega gaf aan dat hun bedrijf wellicht € 100.000,- aan omzet mis dreigde te lopen.  Het advies om vouchers te gaan inzetten is een prima oplossing voor de groep. Maar een slechte oplossing voor de huiseigenaar. Groepsaccommodaties moeten het over het algemeen hebben van de weekenden. Een voucher of tegoedbon zorgt voor een verplaatsing van de boeking naar verhuurbare data. Hoe je het ook went of keert, de groepsaccommodatie mist gewoon maanden omzet. Kortom, uitstel van executie! Beide partijen zijn slachtoffer van de coronacrisis, je kan niet alle lasten op de schouders van één partij leggen en daarmee de huiseigenaar inzetten als all-risk verzekering voor de groep. 

Overeenkomst opzeggen

In de praktijk zal eerst gekeken moeten worden of partijen in hun contract of hun algemene voorwaarden een overmachtsclausule hebben opgenomen en, zo ja, hoe die moet worden uitgelegd. Veel groepsaccommodatie werken met de Algemene Voorwaarden van hun branchevereniging. In die voorwaarden staat onderstaande zin: 

Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen.

Wat is precies teniet gegaan?
In de Nederlandse taal spreken we van verloren gaan of ophouden te bestaan. Als je teniet gegaan vertaald naar het engels wordt dit begrip nog duidelijker; “has been destroyed”. In het geval van brand of een natuurramp zou bovenstaand artikel kunnen opgaan. Maar in het geval van een pandemie kan je bij bovenstaand artikel ook vraagtekens plaatsen. De groepsaccommodatie kan immers nog steeds gasten ontvangen. Dus het is de vraag of deze regel uit de Algemene Voorwaarden van toepassing is op de huidige situatie. 

Contractuele overmacht

Als de tekortkoming de groepsaccommodatie (schuldenaar) niet kan worden toegerekend, geldt de schadevergoedingsplicht niet. Dat noemt men in de volksmond ook wel ‘overmacht’.

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij “niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt”

Artikel 6:75 Burgelijk Wetboek

In het geval van een ‘lockdown’ of een noodverordening opgelegd door de veiligheidsregio is er sprake van overmacht. Deze overmacht kan de groepsaccommodatie niet worden toegerekend. In het geval van corona is nakoming fysiek weliswaar mogelijk, maar is het desalniettemin juridisch onmogelijk geworden. Het gaat hier in dit geval om een conflict van plichten: de plicht tot gehoorzaamheid aan de wet (het gemeenschapsbelang) weegt zwaarder dan de plicht tot nakoming van de aangegane verbintenis. 

Eigen belang boven gemeenschapsbelang

Groepen die de coronacrisis aangrijpen om het volledige bedrag op te eisen, en daarmee hun eigen belang verkiezen boven het gemeenschapsbelang, mogen wat mij betreft de gang naar de rechter kiezen. Zij vechten voor hun weekendje uit waar de lasten ook nog eens verdeeld worden over meerdere schouders. Dit terwijl de huiseigenaar vecht voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Een beetje cynische rechter zal de groep vast eerst een compliment geven waarna de partijen waarschijnlijk de gang worden opgestuurd.

Het verdient overigens de voorkeur om er eerst zonder tussenkomst van de rechter uit proberen te komen. Niet alleen is dat over het algemeen minder tijdrovend, het kost ook minder geld. 

Uitgangspunt blijft in ons rechtstelsel dat partijen verplicht zijn zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. Beide partijen zijn slachtoffer van deze coronacrisis en mijns inziens dienen dan ook beide partijen water bij de wijn te doen.

We wensen een ieder veel sterkte en een goede gezondheid! 

En lees vooral ook even onderstaande column.

CULUMN TEUN VAN DE KEUKEN

Dikke pech, maar vraag je geld niet terug!

DISCLAIMER: De informatie op deze website is enkel bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Leisure Promotie heeft de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Zo is er o.a.  informatie gehaald uit diverse blogs van juristen. Leisure Promotie kan vanwege de gecompliceerde en veranderlijke aard van wet- en regelgeving, niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel, juist en/of accuraat is op het moment van raadpleging en dat deze toepasbaar is in een specifieke situatie. Leisure Promotie raadt u dan ook aan contact op te nemen met een jurist voordat u handelt of beslist.

Deel dit bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email